Ngói lấy sáng 22 viên/m màu đỏ

160.000 

Ngói lấy sáng 22 viên/m màu đỏ Là dòng sản phẩm mới nhất của ngói lợp lấy sáng, ngói lợp lấy sáng 22 viên/m màu đỏ được sản xuất nhằm tăng tính thẩm mỹ khi sử dụng ngói lợp lấy sáng cho căn nhà của bạn.