Ngói sóng lấy sáng 9 viên/m

190.000 

Ngói sóng lấy sáng 9 viên/m là sản phẩm ngói lợp lấy sáng dành cho các dòng sản phẩm ngói xi măng 9 viên/m như: Inari, Fuji, Fujiko….Ngói sóng lấy sáng 9 viên/m là loại ngói đặc biệt để lấy ánh sáng và chống dột.