Ngói lấy sáng 9 viên

Hiển thị kết quả duy nhất

Ngói lấy sáng 9 viên là sản phẩm ngói lợp lấy sáng dành cho các dòng sản phẩm Ngói lấy sáng 9 viên như: Inari, Fuji, Fujiko….Ngói lấy sáng 9 viên là loại ngói đặc biệt để lấy ánh sáng và chống dột.