Ngói lấy sáng 16 viên/m Gốm Mỹ

175.000 

Ngói lấy sáng 16 viên/m Gốm Mỹ là một sản phẩm phù hợp với dòng ngói lợp 16 viên/m của Gốm Mỹ. Ngói lấy sáng 16 viên/m Gốm Mỹ là sản phẩm lấy sáng tự nhiên cho mọi người.